Shop Locally

SHOP LOCALLY THIS CHRISTMAS AND SUPPORT YOUR LOCAL BUSINESSES

BUSINESS NAME

LOCATION ADDRESS

PHONE #

3 Monkeys Fine Gifts

141 Luarens St., SW, Aiken

803-648-7592

6-9 PC Repair

2396 Whiskey Rd, Aiken

803-648-2656

Affordables Apparel

113

Laurens St., SW, Suite 104, Aiken

803-335-3760

Aiken Art & Custom Framing

222 PARK Ave., SE, Aiken

803-644-7411

Aiken County Visitor Bureau

113

Laurens St., Suite 103, Aiken

803-642-7557

Aiken Board of Realtors

 

 

 

Aiken County

113

Laurens St., SW, Suite 103, Aiken

803-642-2154

Aiken Discount Tire

1104 Richland Ave., E, Aiken

803-642-6349

Aiken Dry Goods

110 Laurens St., SW, Aiken

803-226-0100

Aiken Electric Cooperative

 

 

 

Aiken Embroidery & Design

120

1/2 Laurens St., Aiken

803-215-5878

Aiken Ophthalmology

110 Pepper Hill Way, Aiken

803-642-6060

Aiken Pain Management Plus

127 Trafalgar St., SW, Aiken

803-508-6148

Aiken Pest Control

2739 Wagener Rd., Aiken

803-649-9803

Aiken Standard

 

 

 

Antique Emporium

321 Richland Ave. West, Aiken

803-643-9922

Art by Betsy

 

 

803-270-1213

Artisan Market & Décor

119 Luarens St., NW, Aiken

803-643-7580

B&B Glass and Paint

810 Park Ave, SE, Aiken

803-649-4997

Beam Me Up Used Bookstore

216 Park Ave., SE, Aiken

803-634-6345

Birds & Butterflies

117

Laurens St., NW, Aiken

803-649-7999

Buzz Rich, Attorney at Law

205 Barnwell Ave., NW, Aiken

803-649-3923

Caroline’s Boutique

151

Laurens St., SW, Aiken

803-644-5606

Centerra – Savannah River Site

 

 

 

Charlotte’s Bridal Fashions

142

Laurens St., SW, Aiken

803-648-5136

Chris’ Camera Center

150

Laurens St., SW, Aiken

803-641-0501

Connie’s Framing

118

Park Ave., SE, Aiken

803-643-3696

Cyndi’s Sweet Shoppe

146 Luarens St., SW, Aiken

803-226-0191

Downtown Dog

150-A Laurens St., SW, Aiken

803-226-0347

Edible Arrangements

220

East Gate Dr., Aiken

803-226-0034

Elk Eagle Originals

127

Laurens St., NW, Aiken

770-365-3077

Elliott’s

115

Laurens St., NW, Aiken

803-649-4151

Epona

137 Laurens St., SW, Aiken

803-262-5102

Equine Divine

126

Laurens St., SW, Aiken

803-642-9772

First Citizens Bank

125 Park Ave., SW, Aiken

803-643-7470

Folly Unique Assessories

116

Laurens St., Aiken

803-226-0550

Fox & Lady

104 Laurens St., Aiken

803-291-0389

Fox Shoe Repair

130 Park Ave., Aiken

803-643-9974

Haas & Hilderbrand

 

 

 

Hic Warehouse Shateshops & Skatepark

148 Laurens St., SW, Aiken

803-257-6173

High Country Olive Oil

125

Laurens St., SW, Aiken

803-649-9907

Hites Florist

655-B Silver Bluff Rd., Aiken

803-648-5484

Holly Heating & Air

 

 

 

Lionel Smith Ltd.

132

Laurens St., SW, Aiken

803-648-2100